สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  96
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,343
  เยี่ยมชมปีนี้ :  203,979
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  463,167
  IP :  18.207.106.142
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ประชุมเเลกเปลี่ยนเเละคืนข้อมูลผลสรุปโครงการ เพื่อส่งต่อเเละขยายผลให้กับกลุ่มเป้าหมายเเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเเละยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก เขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  10-08-2563
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมเเลกเปลี่ยนเเละคืนข้อมูลผลสรุปโครงการ เพื่อส่งต่อเเละขยายผลให้กับกลุ่มเป้าหมายเเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเเละยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก เขตพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี
 
วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดประชุมเเลกเปลี่ยนเเละคืนข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานท้องถิ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ พร้อมผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ส่งคืนข้อมูลให้กับท้องถิ่น นำโดย นางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี พร้อมด้วยประชาชนครัวเรือนเป้าหมาย ร่วมเเลกเปลี่ยนเเละรับข้อมูลเพื่อขยายผลต่อไป ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ทัพทันทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

ปรับพื้นฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่ง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล เพื่อบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชว์ห่วย

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับประถมศึกษา

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา
ดูรายการทั้งหมด