สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  155
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,402
  เยี่ยมชมปีนี้ :  204,038
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  463,226
  IP :  18.207.106.142
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  10-08-2563
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา สิงห์ธนสาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม กิจกรรม “อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา” ให้กับครูกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

การอบรมนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พัชราภา สิงห์ธนสาร ดร.วราวุธ วัชรสรณ์ ผศ.วิไลลักษณา สร้อยคีรี อาจารย์ชุณษิตา นาคภพ  และอาจารย์นันทพร  ไม้ทองดี คณาจารย์ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิทยากรเพื่ออบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับครูกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

ปรับพื้นฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่ง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล เพื่อบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชว์ห่วย

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับประถมศึกษา

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา
ดูรายการทั้งหมด