สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  158
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,720
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,069
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  55,903
  IP :  54.158.30.219
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ศูนย์ให้คำปรึกษา การแนะแนวฯ



อาจารย์จารุวรรณ ชอบประดิถ
หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษา แนะแนะเชิงรุกและบริการวิชาการ







  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....





การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (กบ.) ครั้งที่ 1/2561





การตลาดยุคดิจิตอล & เทคนิคการสื่อสารขั้นเทพ





สิทธิประโยชน์ทางภาษีปี 2561





สัมมนาประเด็นปัญหาพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ





การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2561
ดูรายการทั้งหมด