สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  18
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,139
  เยี่ยมชมปีนี้ :  76,326
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  105,157
  IP :  54.90.185.120
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิราช รัตนันท์
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษมี งามมีศรี
  รองคณบดีฝ่ายบริหารและงบประมาณ
อาจารย์รติบดี สิทธิปัญญา
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลินี อินทพิบูลย์
  ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มีข้อมูลทั้งหมด  7  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครอง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองเอนวิทยา จ.สิงห์บุรี

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร

Fintech ความท้าทายโลกการเงินไทย

ละครเวที Miss Jumbo Queen
ดูรายการทั้งหมด