สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  60
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,307
  เยี่ยมชมปีนี้ :  203,943
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  463,131
  IP :  18.207.106.142
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563 
แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 นานาชาติ ครั้งที่ 2 “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง“ 
วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาการจัดการวิชาการ 2020 “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนางานวิจัย ภายใต้การเปลี่ยนแปลง” 
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 
โครงการ “นักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม“ 
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 
ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจิ่วโหลงโพ และวิทยาลัยอาชีวหยูนหยาง เมืองฉงฉิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ร่วมออกบูธรับสมัครนักศึกษา ณ งานตรุษจีนปากน้ำโพ 
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2563 
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร ๓๙ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ 
คณะวิทยาการจัดการกระชับความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อยกระดับรายได้ชุมชุนฐานราก 
การประชุมคณะผู้บริหารและประธานหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2563 
คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเชิงลึกโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี 
มีข้อมูลทั้งหมด  207  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

ปรับพื้นฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่ง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล เพื่อบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชว์ห่วย

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับประถมศึกษา

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา
ดูรายการทั้งหมด