สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  107
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,733
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,733
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  123,666
  IP :  34.203.245.76
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จ.อุทัยธานี 
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบโควตาพิเศษ) 
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม อ.ตาคลี 
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวังบ่อวิทยา อ.หนองบัว  
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ จ.พิจิตร 
คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอาลัยน้อง ณัฐพงศ์ โพธิ์หลวง 
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม จ.พิจิตร 
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยา จ.อุทัยธานี 
การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2561 
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม จ.พิจิตร 
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม จ.พิจิตร 
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหันคาพิทยาคม จ.ชัยนาท 
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา จ.อุทัยธานี 
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จ.อุทัยธานี 
ต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครอง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองเอนวิทยา จ.สิงห์บุรี  
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จ.ชัยนาท 
มีข้อมูลทั้งหมด  135  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/7

1 2 3 4 5 6 7

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จ.อุทัยธานี

เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบโควตาพิเศษ)

สานสัมพันธ์ เทพสวรรค์เกมส์
ดูรายการทั้งหมด