สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  303
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,100
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,346
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  35,191
  IP :  54.90.202.184
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์    
นะแนวการศึกษา โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา   
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 “ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน“ 
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนร่องตาที จ.อุทัยธานี 
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนโกรกพระ 
การประชุมคณะกรรมการประเมินเอกสารการสอน 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 1/2561 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจ และประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2561 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 
โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน 
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัย 
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ(กจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
ประชุมใหญ่ สโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน และสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
ร่วมงานตักบาตรทำบุญปีใหม่ รื่นเริงเถลิงสุขสันต์ 
สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย 
ตลาดต้องชม วัดพระนอนจักรสีห์ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครสวรรค์ : การศึกษาเชิงคุณภาพ 
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 
มีข้อมูลทั้งหมด  90  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์

นะแนวการศึกษา โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 “ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน“

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนร่องตาที จ.อุทัยธานี

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนโกรกพระ
ดูรายการทั้งหมด