สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  408
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,529
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,149
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  142,082
  IP :  54.82.99.169
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง   
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น    
อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์   
HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง   
กิจกรรมปรับทักษะภาษาอังกฤษสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
เสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
กิจกรรม “ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันมาฆบูชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์” 
กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิดการวิเคราะห์ยุค 4.0 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการด้านมารยาทไทย 
Marketing Plan Contest โครงการ 11.0 by A.P. Honda 
เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ 
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
สานสัมพันธ์ เทพสวรรค์เกมส์ 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จประปริมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร “วันชาติ“ ประจำปีการศึกษา 2561 
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
The Creator คนสร้างเรื่อง 
สืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจง ลอยกระทงราชภัฏ 
Fintech ความท้าทายโลกการเงินไทย 
ละครเวที Miss Jumbo Queen 
ภาษีกับผู้ประกอบการ TAX for Entrepreneur 
มีข้อมูลทั้งหมด  90  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง

ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์

HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง

เด็กการตลาด สุดเฉียบ คว้ารางวัลโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda”
ดูรายการทั้งหมด