สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  217
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,768
  เยี่ยมชมปีนี้ :  49,213
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  166,138
  IP :  3.87.147.184
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้“   
อบรมการพัฒนาการเขียน มคอ. 
อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา “การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุคสังคมออนไลน์“ 
กิจกรรม “ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ“ 
เสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 
นิเทศวาไรตี้ “The Time Machine“ 
กิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา“ 
ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง 
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  
อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง 
กิจกรรมปรับทักษะภาษาอังกฤษสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
เสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
กิจกรรม “ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันมาฆบูชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์” 
กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิดการวิเคราะห์ยุค 4.0 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการด้านมารยาทไทย 
Marketing Plan Contest โครงการ 11.0 by A.P. Honda 
เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ 
มีข้อมูลทั้งหมด  99  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้“

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562

การสอนภาษาอังกฤษให้กับคณะครู ณ Loi Tai Leng National High School รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา (รอบ 3 รับตรงร่วมกัน)

อบรมการพัฒนาการเขียน มคอ.
ดูรายการทั้งหมด