สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  44
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,704
  เยี่ยมชมปีนี้ :  149,013
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  408,202
  IP :  3.81.28.10
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์ 
คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เเละการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับรายได้ 
คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี 
ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง 
อบรมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างจิตอาสา 
งานสำเร็จได้ด้วย ภาวะผู้นำและทำงานเป็นทีม 
อบรมนักบัญชีในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพบัญชี 
นักศึกษารักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาการจัดการ 
นักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม 
พะยอมเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์ 
กิจกรรมนิเทศวาไรตี้ “When I was young เมื่อฉันยังเด็ก“ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน 
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด 
เฟื่องฟ้าราตรีปาร์ตี้ปีหนู 2020 
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
พิธีปิดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus“ 
The Secret Path “เส้นทางลับสำหรับเด็กจบใหม่“ 
มีข้อมูลทั้งหมด  161  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์

แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เเละการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับรายได้

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
ดูรายการทั้งหมด