สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  283
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,080
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,326
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  35,171
  IP :  54.90.202.184
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P. Honda 
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561 คณะวิทยาการจัดการ 
พิธีทำบุญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 คณะวิทยาการจัดการ 
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 7 สาขาวิชา 
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
การสร้างสรรค์เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับอนาคตด้วยโปรแกรม Sketchup 
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการด้านมารยาทไทย 
การประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560 
การผลิตสื่อโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ Creative of Love พักหัวใจ...ไปครีเอท ซีซั่น 2 
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา 
เพลงใบไม้ของนางสาวส้มเช้า 
English Teacher Training Course. 
ขยับปีกพิราบน้อย 
กิจกรรมปรับพื้นฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่งสาขาวิชาการตลาด 
การตลาดเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชันปีที่ 1 
อบรมทางวิชาการด้านพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่วิชาชีพสาขาวิชาการบัญชี 
กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง 
งานสัมมนาหัวข้อ “เทคนิคถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ PHOTO AHOLIC” 
มีข้อมูลทั้งหมด  31  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์

นะแนวการศึกษา โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 “ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน“

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนร่องตาที จ.อุทัยธานี

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนโกรกพระ
ดูรายการทั้งหมด