ms@nsru.ac.th
056 219100 29

ข่าวประชาสัมพันธ์

img

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

1 ส.ค. 2561
คณะวิทยาศาาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันของนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป พร้อมชมนิทรรศกาลเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และกิจกรรมอีกมากมายภายในงาน...สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://st.nsru.ac.th/Weekscience/scienceweek61.html