ms@nsru.ac.th
056 219100 29

ข่าวประชาสัมพันธ์

img

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

10 ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก