ปฏิทินการใช้ห้อง

มกราคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1
วันปีใหม่
2 3 4 5
6 7 8
มีรายการจอง
 
9
มีรายการจอง
 
10
มีรายการจอง
 
11
มีรายการจอง
 
12
13 14 15 16
วันครู
มีรายการจอง
 
17
มีรายการจอง
 
18 19
มีรายการจอง
 
20 21
มีรายการจอง
 
22
มีรายการจอง
 
23 24 25 26
มีรายการจอง
 
27 28 29 30 31    

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ04/01/2562 เวลา 11:37:43
วันที่ใช้ห้อง 08 ม.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   08 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุกัญญา กลัดเชยดี   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม ประชุม ต่อสัญญา
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ20/12/2561 เวลา 14:06:25
วันที่ใช้ห้อง 09 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาการจัดการ (กจ.)
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ09/01/2562 เวลา 21:51:13
วันที่ใช้ห้อง 09 ม.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   09 ม.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์   สำหรับแผนก สาขาวิชาการตลาด
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาผลงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Honda)
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ04/01/2562 เวลา 10:50:16
วันที่ใช้ห้อง 10 ม.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   10 ม.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติและระดับชาติ
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ09/01/2562 เวลา 21:50:45
วันที่ใช้ห้อง 11 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์   สำหรับแผนก สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์
วาระการประชุม โครงการอบรม สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ09/01/2562 เวลา 21:51:40
วันที่ใช้ห้อง 11 ม.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   11 ม.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุกัญญา กลัดเชยดี   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาข้อร้องเรียน
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ29/11/2561 เวลา 21:32:44
วันที่ใช้ห้อง 16 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม สภาคณาจารย์สัญจร
รายละเอียด

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

อนุมัติ16/01/2562 เวลา 23:47:00
วันที่ใช้ห้อง 16 ม.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   16 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ผศ.นิตยา   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
วาระการประชุม สอน
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ16/01/2562 เวลา 23:46:46
วันที่ใช้ห้อง 17 ม.ค. 62 เวลา 11:00   ถึงวันที่   17 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุกัญญา กลัดเชยดี   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม ประชุมสรุปผลเอกสารประกอบการสอน
รายละเอียด

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

อนุมัติ16/01/2562 เวลา 23:46:33
วันที่ใช้ห้อง 19 ม.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   19 ม.ค. 62 เวลา 11:30
ผู้ขอใช้ นางสาวสุกัญญา กลัดเชยดี   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม สอบกลางภาค
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 14 รายการ