ปฏิทินการใช้ห้อง

กรกฎาคม 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
มีรายการจอง
 
2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
มีรายการจอง
 
21 22
มีรายการจอง
 
23 24
มีรายการจอง
 
25
26 27 28 29
มีรายการจอง
 
30 31  

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมลีลาวดี

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ค. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   01 ก.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิกุล แก้วแดง   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม ประชุมสาขาวิชาการตลาด
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ22/06/2563 เวลา 15:24:01
วันที่ใช้ห้อง 20 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   20 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิกุล แก้วแดง   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรตลาด)
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ22/06/2563 เวลา 15:22:35
วันที่ใช้ห้อง 22 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   22 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิกุล แก้วแดง   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต)
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ22/06/2563 เวลา 15:24:37
วันที่ใช้ห้อง 22 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   22 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์   สำหรับแผนก สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วาระการประชุม ประกันคุณภาพสาขาการท่องเที่ยวฯ
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ22/06/2563 เวลา 15:22:46
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิกุล แก้วแดง   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ22/06/2563 เวลา 15:23:00
วันที่ใช้ห้อง 29 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิกุล แก้วแดง   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์)
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 6 รายการ