สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  150
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,776
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,776
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  123,709
  IP :  34.203.245.76
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จ.อุทัยธานี (เข้าชม : 18) 
 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ (เข้าชม : 20) 
 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เข้าชม : 29) 
 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบโควตาพิเศษ) (เข้าชม : 30) 
 สานสัมพันธ์ เทพสวรรค์เกมส์ (เข้าชม : 29) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม อ.ตาคลี (เข้าชม : 35) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวังบ่อวิทยา อ.หนองบัว  (เข้าชม : 24) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  (เข้าชม : 23) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ จ.พิจิตร (เข้าชม : 18) 
 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จประปริมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร “วันชาติ“ ประจำปีการศึกษา 2561 (เข้าชม : 37) 
 คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอาลัยน้อง ณัฐพงศ์ โพธิ์หลวง (เข้าชม : 42) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม จ.พิจิตร (เข้าชม : 32) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยา จ.อุทัยธานี (เข้าชม : 31) 
 การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2561 (เข้าชม : 41) 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (เข้าชม : 42) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม จ.พิจิตร (เข้าชม : 41) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม จ.พิจิตร (เข้าชม : 36) 
 The Creator คนสร้างเรื่อง (เข้าชม : 39) 
 สืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจง ลอยกระทงราชภัฏ (เข้าชม : 50) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหันคาพิทยาคม จ.ชัยนาท (เข้าชม : 60) 
มีข้อมูลทั้งหมด  189  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จ.อุทัยธานี

เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบโควตาพิเศษ)

สานสัมพันธ์ เทพสวรรค์เกมส์
ดูรายการทั้งหมด