สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  187
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  7,938
  เยี่ยมชมปีนี้ :  86,124
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  203,043
  IP :  34.237.76.91
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 สัมมนา “Sound of the Future“ (เข้าชม : 49) 
 Follow Podcasts (เข้าชม : 16) 
 Trans to Star เส้นทางสู่ดาว (เข้าชม : 10) 
 Fill in the Frame “การถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์“ (เข้าชม : 9) 
 THE THEATER COMEDY “การอบรมวิพากย์วิจารณ์หนัง“ (เข้าชม : 13) 
 กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (เข้าชม : 24) 
 ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ Chongqing Hi Teacher Training School และ Macheng Boda School (เข้าชม : 29) 
 ภาพสวย ด้วยมือ(ถือ)เรา (เข้าชม : 24) 
 ครบรอบ 97 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เข้าชม : 33) 
 กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2562 (เข้าชม : 25) 
 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 (เข้าชม : 22) 
 กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ (เข้าชม : 20) 
 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2562 (เข้าชม : 20) 
 พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ (เข้าชม : 20) 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยครูซิ่นหยางเหอหนาน (เข้าชม : 19) 
 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เข้าชม : 20) 
 วิพากษ์หลักสูตร บัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุงปี 2562 (เข้าชม : 16) 
 การประชุมวิพากษ์หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุงปี 2562 (เข้าชม : 33) 
 การเขียนคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (เข้าชม : 33) 
 ร่วมถวายเทียนพรรษา และร่วมทำจิตอาสาทําความสะอาดบริเวณวัดรนาถบรรพต (เข้าชม : 36) 
มีข้อมูลทั้งหมด  269  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

สัมมนา “Sound of the Future“

Follow Podcasts

Trans to Star เส้นทางสู่ดาว

Fill in the Frame “การถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์“

THE THEATER COMEDY “การอบรมวิพากย์วิจารณ์หนัง“
ดูรายการทั้งหมด