สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  22
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,021
  เยี่ยมชมปีนี้ :  12,634
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  41,479
  IP :  54.224.117.28
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 กิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา“ (เข้าชม : 4)   
 นิเทศวาไรตี้ “ผู้สาวกำข้าว ผู้บ่าวกำเคียว“ (เข้าชม : 10) 
 โครงการอบรมการพัฒนาทักษะในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ (เข้าชม : 14) 
 อบรมนักบัญชียุคดิจิตอล (เข้าชม : 19) 
 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2561 (เข้าชม : 34) 
 การสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ Portfolio 1/2  (เข้าชม : 34) 
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีกับการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจในยุคดิจิตอล“ (เข้าชม : 39) 
 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (เข้าชม : 52) 
 สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการศึกษาดูงาน (เข้าชม : 57) 
 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์  (เข้าชม : 46) 
 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  (เข้าชม : 49) 
 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา (เข้าชม : 51) 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 “ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน“ (เข้าชม : 53) 
 แนะแนวการศึกษาโรงเรียนร่องตาที จ.อุทัยธานี (เข้าชม : 50) 
 แนะแนวการศึกษาโรงเรียนโกรกพระ (เข้าชม : 51) 
 การประชุมคณะกรรมการประเมินเอกสารการสอน (เข้าชม : 52) 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เข้าชม : 51) 
 ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 1/2561 (เข้าชม : 53) 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 (เข้าชม : 49) 
 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน (เข้าชม : 91) 
มีข้อมูลทั้งหมด  109  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/6

1 2 3 4 5 6

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

กิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา“

นิเทศวาไรตี้ “ผู้สาวกำข้าว ผู้บ่าวกำเคียว“

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

อบรมนักบัญชียุคดิจิตอล

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2561
ดูรายการทั้งหมด