สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  196
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,747
  เยี่ยมชมปีนี้ :  49,192
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  166,117
  IP :  3.87.147.184
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้“ (เข้าชม : 5)   
 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 (เข้าชม : 4)   
 การสอนภาษาอังกฤษให้กับคณะครู ณ Loi Tai Leng National High School รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ (เข้าชม : 8) 
 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา (รอบ 3 รับตรงร่วมกัน) (เข้าชม : 23) 
 อบรมการพัฒนาการเขียน มคอ. (เข้าชม : 23) 
 อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา “การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุคสังคมออนไลน์“ (เข้าชม : 25) 
 กิจกรรม “ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ“ (เข้าชม : 63) 
 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (เข้าชม : 35) 
 เสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (เข้าชม : 35) 
 สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 (เข้าชม : 25) 
 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา (รอบโควต้า) (เข้าชม : 31) 
 พิธีรดน้ำดำหัว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  (เข้าชม : 38) 
 เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลงาน “สหกิจศึกษาดีเด่น“ (เข้าชม : 35) 
 พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เข้าชม : 43) 
 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 (เข้าชม : 48) 
 การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2562 (เข้าชม : 43) 
 นิเทศวาไรตี้ “The Time Machine“ (เข้าชม : 50) 
 กิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา“ (เข้าชม : 48) 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าชม : 52) 
 ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง (เข้าชม : 52) 
มีข้อมูลทั้งหมด  227  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้“

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562

การสอนภาษาอังกฤษให้กับคณะครู ณ Loi Tai Leng National High School รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา (รอบ 3 รับตรงร่วมกัน)

อบรมการพัฒนาการเขียน มคอ.
ดูรายการทั้งหมด