สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  372
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,493
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,113
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  142,046
  IP :  54.82.99.169
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง (เข้าชม : 2)   
 ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  (เข้าชม : 2)   
 อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ (เข้าชม : 2)   
 HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง (เข้าชม : 2)   
 เด็กการตลาด สุดเฉียบ คว้ารางวัลโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda” (เข้าชม : 27) 
 กิจกรรมปรับทักษะภาษาอังกฤษสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (เข้าชม : 28) 
 เสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เข้าชม : 30) 
 กิจกรรม “ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันมาฆบูชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์” (เข้าชม : 40) 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เข้าชม : 29) 
 วิทยาการจัดการวิชาการ 2019  (เข้าชม : 36) 
 กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิดการวิเคราะห์ยุค 4.0 (เข้าชม : 32) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม (เข้าชม : 24) 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการด้านมารยาทไทย (เข้าชม : 23) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม จังหวัดพิจิตร (เข้าชม : 20) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  (เข้าชม : 56) 
 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบแฟ้มสะสมผลงาน) (เข้าชม : 42) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ จ.อุทัยธานี  (เข้าชม : 36) 
 Marketing Plan Contest โครงการ 11.0 by A.P. Honda (เข้าชม : 32) 
 พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร ๓๙ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ (เข้าชม : 31) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จ.อุทัยธานี (เข้าชม : 51) 
มีข้อมูลทั้งหมด  208  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง

ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์

HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง

เด็กการตลาด สุดเฉียบ คว้ารางวัลโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda”
ดูรายการทั้งหมด