สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  711
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  26,272
  เยี่ยมชมปีนี้ :  82,722
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  341,913
  IP :  3.235.74.184
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์ (เข้าชม : 22) 
 แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เข้าชม : 22) 
 คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เเละการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับรายได้ (เข้าชม : 21) 
 คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี (เข้าชม : 28) 
 ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง (เข้าชม : 28) 
 อบรมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างจิตอาสา (เข้าชม : 21) 
 งานสำเร็จได้ด้วย ภาวะผู้นำและทำงานเป็นทีม (เข้าชม : 20) 
 อบรมนักบัญชีในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (เข้าชม : 35) 
 อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพบัญชี (เข้าชม : 38) 
 นักศึกษารักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาการจัดการ (เข้าชม : 31) 
 นักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม (เข้าชม : 43) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม (เข้าชม : 31) 
 พะยอมเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 (เข้าชม : 36) 
 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา (เข้าชม : 35) 
 คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์ (เข้าชม : 44) 
 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 นานาชาติ ครั้งที่ 2 “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง“ (เข้าชม : 36) 
 วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน (เข้าชม : 41) 
 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (เข้าชม : 34) 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาการจัดการวิชาการ 2020 “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนางานวิจัย ภายใต้การเปลี่ยนแปลง” (เข้าชม : 41) 
 กิจกรรมนิเทศวาไรตี้ “When I was young เมื่อฉันยังเด็ก“ (เข้าชม : 31) 
มีข้อมูลทั้งหมด  339  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์

แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เเละการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับรายได้

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
ดูรายการทั้งหมด