สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  150
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,712
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,061
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  55,895
  IP :  54.158.30.219
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (กบ.) ครั้งที่ 1/2561 (เข้าชม : 5)   
 การตลาดยุคดิจิตอล & เทคนิคการสื่อสารขั้นเทพ (เข้าชม : 11) 
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีปี 2561 (เข้าชม : 10) 
 สัมมนาประเด็นปัญหาพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เข้าชม : 16) 
 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2561 (เข้าชม : 21) 
 โครงการอบรม “การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และความท้าทายของ HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0“ (เข้าชม : 18) 
 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงอิสระ 5/1) (เข้าชม : 25) 
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านซัพพลายเชน ครั้งที่ 3/2561 (เข้าชม : 22) 
 การสอบภาคปฏิบัติการจัดนำเที่ยวตามข้อบังคับของกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา (เข้าชม : 25) 
 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561 (เข้าชม : 36) 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูงเขียนผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เข้าชม : 26) 
 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) (เข้าชม : 30) 
 การประชุมพิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2560 (เข้าชม : 33) 
 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2 โควตา) (เข้าชม : 37) 
 สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (เข้าชม : 29) 
 พิธีรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๑ (เข้าชม : 33) 
 การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2561 (เข้าชม : 38) 
 ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (เข้าชม : 52) 
 พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (เข้าชม : 46) 
 การสร้างความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิตอล (เข้าชม : 51) 
มีข้อมูลทั้งหมด  131  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/7

1 2 3 4 5 6 7

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (กบ.) ครั้งที่ 1/2561

การตลาดยุคดิจิตอล & เทคนิคการสื่อสารขั้นเทพ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีปี 2561

สัมมนาประเด็นปัญหาพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2561
ดูรายการทั้งหมด