สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  136
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,180
  เยี่ยมชมปีนี้ :  68,879
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  97,711
  IP :  54.224.150.24
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 คนของพระราชา น้อมศิระกรานองค์ภูมินทร์ (เข้าชม : 9) 
 Marketing Plan Contest โครงการ 11/2018 by A.P. Honda (เข้าชม : 16) 
 Nited Voice Out รู้จักตน ค้นพบทุกสิ่ง (เข้าชม : 15) 
 Management Science Red Carpet 2018 (เข้าชม : 17) 
 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เข้าชม : 33) 
 ายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่ 2561 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  (เข้าชม : 25) 
 ฉลองครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เข้าชม : 47) 
 วันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ (เข้าชม : 49) 
 กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2561 (เข้าชม : 62) 
 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองแบบไทยเท่ รีวิว Google Local Guide สนั่นออนไลน์ (เข้าชม : 56) 
 ตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับคณะ (เข้าชม : 75) 
 อบรมคุณธรรมจริยธรรม (เข้าชม : 53) 
 เราทำความดี ด้วยหัวใจ ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า (เข้าชม : 47) 
 ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า (เข้าชม : 43) 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัทพัฒนาการศึกษาจีน-ไทย จำกัด ฝูเจี้ยน (เข้าชม : 64) 
 อบรมเชิงปฏิบัติการตั้งไข่ธุรกิจ (Egg Project) Thailand 4.0 (เข้าชม : 57) 
 อบรมเทคนิคการเรียนภาษาเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการในศตวรรษที่ 21 (เข้าชม : 52) 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 (เข้าชม : 54) 
 พืธีมอบทุนคุวานันท์ (เข้าชม : 63) 
 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (เข้าชม : 70) 
มีข้อมูลทั้งหมด  159  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/8

1 2 3 4 5 6 7 8

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

คนของพระราชา น้อมศิระกรานองค์ภูมินทร์

Marketing Plan Contest โครงการ 11/2018 by A.P. Honda

Nited Voice Out รู้จักตน ค้นพบทุกสิ่ง

Management Science Red Carpet 2018

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ดูรายการทั้งหมด