สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  129
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,376
  เยี่ยมชมปีนี้ :  204,012
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  463,200
  IP :  18.207.106.142
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ (เข้าชม : 43) 
 ปรับพื้นฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่ง (เข้าชม : 50) 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล เพื่อบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชว์ห่วย (เข้าชม : 51) 
 อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับประถมศึกษา (เข้าชม : 49) 
 อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา (เข้าชม : 43) 
 เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การท่องเที่ยวและบริการ (เข้าชม : 30) 
 ประชุมเเลกเปลี่ยนเเละคืนข้อมูลผลสรุปโครงการ เพื่อส่งต่อเเละขยายผลให้กับกลุ่มเป้าหมายเเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเเละยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก เขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (เข้าชม : 29) 
 การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563 (เข้าชม : 34) 
 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ) (เข้าชม : 30) 
 กิจกรรมจิตอาสา (ราชภัฏสัญจร) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด อำเภอไพศาลี (เข้าชม : 32) 
 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (เข้าชม : 29) 
 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (เข้าชม : 31) 
 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา (เข้าชม : 31) 
 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เข้าชม : 27) 
 กิจกรรมจิตอาสา (ราชภัฏสัญจร) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ (รัฐประชาชนูทิศ) (เข้าชม : 19) 
 คนต้นน้ำเกษตรอินทรีย์เราทำดีด้วยวิถีพอเพียง ณ ศาลาประชาคม ตำบลกลางแดด (เข้าชม : 22) 
 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เข้าชม : 17) 
 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) (เข้าชม : 19) 
 คนต้นน้ำเกษตรอินทรีย์เราทำดีด้วยวิถีพอเพียง ณ กลุ่มปุ๋ยดินดีตะเคียนเลื่อน (เข้าชม : 19) 
 การตัดสินประกวดคลิปวีดีโอ “Smart Start idea by GSB Start up” (เข้าชม : 23) 
มีข้อมูลทั้งหมด  379  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

ปรับพื้นฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่ง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล เพื่อบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชว์ห่วย

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับประถมศึกษา

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา
ดูรายการทั้งหมด