สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  188
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,317
  เยี่ยมชมปีนี้ :  177,862
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  437,050
  IP :  3.228.10.34
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 นานาชาติ ครั้งที่ 2 “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง“
 หมวด :  ประชาสัมพันธ์   วันที่ :  17-02-2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 นานาชาติ ครั้งที่ 2 "บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง Roles of the university as the driver for changes and Innovation-based society" ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

ในช่วงบ่ายวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณบดี​คณะวิทยาการจัดการ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​ทั่วประเทศ​

และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทางคณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ชื่อทีม เจ้าพระยาระรินถิ่นต้นน้ำ นำโดย นายวรายุทธ สง่างาม น.ส.มัณฑนา อยู่ยิ้ม น.ส.ทอแสง ภมรจันทร์ และ น.ส.สุนันทา จิตรักญาติ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 ควบคุมการฝึกสอนโดย อาจารย์สิริกาญจน์ สิงห์ทองชัย ซึ่งผลการประกวดทางทีมฯ ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดมารยาทไทยครั้งนี้
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

ปรับพื้นฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่ง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล เพื่อบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชว์ห่วย

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับประถมศึกษา

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา
ดูรายการทั้งหมด