สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  182
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,311
  เยี่ยมชมปีนี้ :  177,856
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  437,044
  IP :  3.228.10.34
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม
 หมวด :  ประชาสัมพันธ์   วันที่ :  02-03-2563
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการศึกษาเชิงรุก #คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา โรงเรียนโพธิธรรมวุวัฒน์ และโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม อ.โพทะเล จ.พิจิตร โดยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ดร.ภัทราพร ตึกขาว หัวหน้าสาขาทรัพยากรมนุษย์ อ.นันทพร  ไม้ทองดี อ.สุเมธ  พิลึก และผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ชอบประดิถ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน และการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2563
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

ปรับพื้นฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่ง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล เพื่อบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชว์ห่วย

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับประถมศึกษา

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา
ดูรายการทั้งหมด