สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  8
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  15,884
  เยี่ยมชมปีนี้ :  117,762
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  376,952
  IP :  18.208.132.33
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม
 หมวด :  ประชาสัมพันธ์   วันที่ :  02-03-2563
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการศึกษาเชิงรุก #คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา โรงเรียนโพธิธรรมวุวัฒน์ และโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม อ.โพทะเล จ.พิจิตร โดยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ดร.ภัทราพร ตึกขาว หัวหน้าสาขาทรัพยากรมนุษย์ อ.นันทพร  ไม้ทองดี อ.สุเมธ  พิลึก และผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ชอบประดิถ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน และการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2563
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์

แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เเละการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับรายได้

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
ดูรายการทั้งหมด