สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  217
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,346
  เยี่ยมชมปีนี้ :  177,891
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  437,079
  IP :  3.228.10.34
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 หมวด :  ประชาสัมพันธ์   วันที่ :  11-03-2563

คณะวิทยาการจัดการ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับอาเซียน ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

- นำเสนอรูปแบบ Poster รางวัล Good
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวอัยรัตน์ ศักดิ์ทอง นางสาวกมลววรณ สายทอง และอาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์

- นำเสนอรูปแบบ Poster ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
นางสาวสุวนันท์ แร่เงิน นางสาวปิยพร สุระคันธ์ และอาจารย์อธิกัญญ์ แพรต่วน

- นำเสนอรูปแบบ Poster ระบบจัดเก็บค่าน้าประปาด้วยคิวอาร์โค้ด กรณีศึกษา ประปาหมู่บ้านหนองเต่า
นางสาวพรไพลิน ธีระแนว และนางสาวมัณฑิรา สอยเหลือง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลฎาภา แผนสุวรรณ์

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 10 มีนาคม 2563
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

ปรับพื้นฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่ง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล เพื่อบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชว์ห่วย

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับประถมศึกษา

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา
ดูรายการทั้งหมด